fz3-13808720522920, 0B
Pohotovost: +420 267 310 560

Představení Westpoint, a.s.

Akciová společnost WESTPOINT a.s. je obchodní a bezpečnostní firma, která reaguje na současnou potřebu trhu v oblasti ostrahy a ochrany osob, majetku a dalších služeb. V těchto činnostech rovněž zajišťuje nasazení elektronické zabezpečovací a protipožární techniky, napojení na Pult centralizované ochrany, včetně výjezdů zásahových jednotek.

WESTPOINT a.s. je výhradně česká společnost bez zahraničního kapitálu, která byla založena v roce 1998. Od začátku našeho působení klademe důraz na kvalitní profesionální práci, opírající se o mnoholeté zkušenosti vedení společnosti a jejích zaměstnanců v oblasti komerční bezpečnosti.

Kromě vlastních odborníků využíváme při řešení rozsáhlejších projektů i spolupráci externích pracovníků, příp. dalších odborných firem.

Filozofií naší společnosti je maximální spokojenost zákazníka s poskytovanými službami a s dodanou technologií. Bezpečnostní služby zajišťujeme na vysoké profesionální úrovni s využitím špičkové technologie. Školení zaměstnanců je prováděno podle nejnovějších metod a poznatků z bezpečnostní problematiky. Úzce spolupracujeme s odpovědnými pracovníky zákazníka při řešení vzniklých problémů, příp. řešení krizových a mimořádných událostí.

Vedení společnosti si uvědomuje, že kvalita společnosti je závislá na profesionalitě jejích zaměstnanců a proto personální práce, výběr nových zaměstnanců, jejich školení a výcvik, vedle důsledné kontrolní činnosti, je na prvním místě. Kvalitu práce bezpečnostních pracovníků ovlivňuje také patřičné mzdové ohodnocení, sociální zázemí a jistoty, které zaměstnance náležitě motivují.

V zárukách činnosti WESTPOINT a.s. pro její zákazníky hraje významnou úlohu pojištění. WESTPOINT a.s. má uzavřenu pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou a.s., na odpovědnost za škodu, způsobenou z vlastní podnikatelské činnosti ve výši 25,000.000,-Kč a adekvátní pojistku na pojištění přepravy finančních hotovostí a cenin.

WESTPOINT a.s. je prověřena Národním bezpečnostním úřadem a má možnost pracovat s utajovanými skutečnostmi. Je členem SECURITY CLUBU - sdružení zaměstnavatelů, Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR.

WESTPOINT a.s. má osvědčení o registraci Certifikačního institutu České asociace pojišťoven pro poskytování fyzické ochrany a činnost zásahové jednotky Pultu centralizované ochrany.

Celá akciová společnost je stabilizovaný subjekt s dostatečným počtem zaměstnanců / v současné době cca 360 / a s možností zajišťovat bezpečnostní služby ve všech regionech České republiky.

Kromě klasické ostrahy a ochrany majetku a osob s využitím technických prostředků, zajišťuje WESTPOINT a.s., v rámci podpůrných obchodních aktivit, i další činnosti požadované zákazníky, které plně korespondují se stanovenou strategií společnosti.

V rámci nabízených " komplexních služeb " hraje významnou roli naše sekce úklidových služeb, zajišťující pro naše zákazníky kompletní úklidový servis stálých objektů, vnějších ploch, příp. další speciální a zakázkové práce.