fz3-13808720522920, 0B
Pohotovost: +420 267 310 560

Ochrana osob a majetku

FYZICKÁ OSTRAHA VŠECH KATEGORIÍ OBJEKTŮ

Jednoduchost ostrahy majetku spočívá v profesionálním zázemí a přístupu. Je to snadná a rychlá cesta k zvýšení bezpečnosti nejen majetku, ale i vás osobně.

Ostraha dopomáhá předcházet krádežím, vandalismu, mstě a dalším rizikovým situacím. Jedná se o ochranu vnitřního i vnějšího objektu jakéhokoliv druhu. Pro ještě větší bezpečnost navrhneme a stanovíme vhodnou strategii k bezpečnostnímu opatření, která zefektivní naše služby.

Samotná služba spočívá v dohledu profesionálními pracovníky nad objektem. Na vaši prosbu bude zasahovat také psovod se cvičenými psy.

POSYKTOVÁNÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB K OCHRANĚ MAJETKU A OSOB

Poskytováním technických služeb se snažíme předcházet jak selhání lidského faktoru, tak technickým problémům. Veškeré služby techniky, které potřebné k zajištění ochrany objektů, připravíme a celý areál (interiér i exteriér) budovy zajistíme vámi zvolenými bezpečnostními systémy.

PATROLACE

Jedná se o službu opakované kontroly hlídaného objektu prostřednictvím mobilní hlídky. Za cíl máme eliminovat nebezpečnost selhání lidského faktoru, čímž se zvyšuje efektivnost poskytované služby. Hlídky jsou nepravidelné, tudíž máme výhodu nepředvídatelnosti. Hlídka především kontroluje vnější části budovy, oplocení a venkovní prostory, ale také vnitřní části objektů.