fz3-13808720522920, 0B
Pohotovost: +420 267 310 560

Koncesní listiny:

Vlastníme zákonem dané koncesní listiny, které dokazují naši způsobilost k úkonům veškerých nabízených služeb:

 • Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob.
 • Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob.

Živnostenské listy:

Společnosti Westpoint vlastní tyto živnostenské listy:

 • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb.
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a jeho prodej.
 • Provozování parkovišť a odstavných ploch.
 • Úklidové práce.

Akreditace a certifikáty:

Vlastníme zákonem dané koncesní listiny, které dokazují naši způsobilost k úkonům veškerých nabízených služeb:

 • Společnost WESTPOINT a.s. splňuje kriteria pro ochranu utajovaných informací stupně utajení "VYHRAZENÉ"
 • Certifikát SECURITY CLUBU – sdružení zaměstnavatelů.
 • Osvědčení o registraci Certifikačního institutu České asociace pojišťoven.
 • Hospodářská komora České republiky.

Dále disponujeme osvědčeními a oprávněními:

 • Montáže, údržba a servis telekomunikačních zařízení.
 • Vstup do jednotné telekomunikační sítě.
 • Projektování elektronických zařízení a systému.
 • Montáže a opravy elektronických zařízení.
 • Revize elektronických zařízení.