Login

O NÁS

Představení společnosti WESTPOINT a.s.

Akciová společnost WESTPOINT a.s. je obchodní a bezpečnostní firma, která reaguje na současnou potřebu trhu v oblasti ostrahy a ochrany osob, majetku a dalších služeb. V těchto činnostech rovněž zajišťuje nasazení elektronické zabezpečovací a protipožární techniky, napojení na Pult centralizované ochrany, včetně výjezdů zásahových jednotek.

WESTPOINT a.s. je výhradně česká společnost bez zahraničního kapitálu, která byla založena v roce 1998. Od začátku našeho působení klademe důraz na kvalitní profesionální práci, opírající se o mnoholeté zkušenosti vedení společnosti a jejích zaměstnanců v oblasti komerční bezpečnosti.

Kromě vlastních odborníků využíváme při řešení rozsáhlejších projektů i spolupráci externích pracovníků, příp. dalších odborných firem.

Filozofií naší společnosti je maximální spokojenost zákazníka s poskytovanými službami a s dodanou technologií. Bezpečnostní služby zajišťujeme na vysoké profesionální úrovni s využitím špičkové technologie. Školení zaměstnanců je prováděno podle nejnovějších metod a poznatků z bezpečnostní problematiky. Úzce spolupracujeme s odpovědnými pracovníky zákazníka při řešení vzniklých problémů, příp. řešení krizových a mimořádných událostí.

V zárukách činnosti WESTPOINT a.s. pro její zákazníky hraje významnou úlohu pojištění. WESTPOINT a.s. má uzavřenu pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou a.s., na odpovědnost za škodu, způsobenou z vlastní podnikatelské činnosti ve výši 100,000.000,-Kč a adekvátní pojistku na pojištění přepravy finančních hotovostí a cenin.

WESTPOINT a.s. je prověřena Národním bezpečnostním úřadem a má možnost pracovat s utajovanými skutečnostmi. Je členem Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR.

WESTPOINT a.s. má osvědčení o registraci Certifikačního institutu České asociace pojišťoven pro poskytování fyzické ochrany a činnost zásahové jednotky Pultu centralizované ochrany.

Celá akciová společnost je stabilizovaný subjekt s dostatečným počtem zaměstnanců / v současné době cca 400 / a s možností zajišťovat bezpečnostní služby ve všech regionech České republiky.

Kromě klasické ostrahy a ochrany majetku a osob s využitím technických prostředků, zajišťuje WESTPOINT a.s., v rámci podpůrných obchodních aktivit, i další činnosti požadované zákazníky, které plně korespondují se stanovenou strategií společnosti.

V rámci nabízených " komplexních služeb " hraje významnou roli naše sekce úklidových služeb, zajišťující pro naše zákazníky kompletní úklidový servis stálých objektů, vnějších ploch, příp. další speciální a zakázkové práce.

Koncesní listiny:

Koncesní listiny:

Vlastníme zákonem dané koncesní listiny, které dokazují naši způsobilost k úkonům veškerých nabízených služeb:

 • Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob.
 • Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob.

Živnostenské listy:

Společnosti Westpoint vlastní tyto živnostenské listy:

 • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb.
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a jeho prodej.
 • Provozování parkovišť a odstavných ploch.
 • Úklidové práce.

Akreditace a certifikáty:

 • Společnost WESTPOINT a.s. splňuje kriteria pro ochranu utajovaných informací stupně utajení "VYHRAZENÉ"
 • Osvědčení o registraci Certifikačního institutu České asociace pojišťoven.
 • Hospodářská komora České republiky.

 

Dále disponujeme osvědčeními a oprávněními:

 • Montáže, údržba a servis telekomunikačních zařízení.
 • Vstup do jednotné telekomunikační sítě.
 • Projektování elektronických zařízení a systému.
 • Montáže a opravy elektronických zařízení.
 • Revize elektronických zařízení.
Osvědčení o registraci
Osvědčení o registraci
ISO 9001:2016
ISO 9001:2016
WESTPOINT a.s.

Slezská 65/A, 130 00 Praha 3

Tel: 267 310 560 | 602 311 951

E-mail: pco@westpoint.cz

IČ 25635603

DIČ CZ25635603
Akcionářský web
HOME Westpoint
+420 267 310 560
Newsletter

Created by © 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign